Паричният сектор в България: Развитие, проблеми, интеграция – Екатерина Сотирова

Паричният сектор в България: Развитие, проблеми, интеграция

Екатерина Сотирова е преподавател в катедра "Икономикс" на УНСС – София. Завършила е специалност "Политическа икономика" във ВИИ "К. Маркс". Доктор по икономика. Защитила е дисертация на тема: "Паричната политика на БНБ, 1990 – 200 г.: Емпирична проверка на теорията". Чете лекции и води упражнения по микро- и макроикономика, световна икономика и монетарен икономикс. Ръководител е на специалност "Банково дело" към Отделението за факултативно обучение на УНСС – София.
Научните интереси на Екатерина Сотирова са в областта на паричната теория и практика, банковата система и интернационализацията на банковото дело. Има издадени учебници и учебни помагала, научни студии, както и много статии в научни списания. Участва в национални и международни научноизследователски проекти. Представяла е свои разработки на конференции, организирани от български и чуждестранни университети.

Автор: Екатерина Сотирова Брой страници: 312
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544949358
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789544949358