Категория Професионална и справочна литература

Синонимен речник на български език – Емилия Пернишка

Как се пише? Книжовен, диалогичен и дигитален български (твърди корици) – Павлина Върбанова

Юридически лица с нестопанска цел – Маргарита Златарева

Аз съм потокът, а ти – реката, в която се вливам: За педагогическото образование на децата от предучилищна възраст – Димант Елка Янакиева

Човекът за самия себе си – Захарий Стоянов Ерих Фром

Възобновяеми енергийни източници (твърди корици) – Николай Кискинов

Обекти на интелектуалната собственост – Живко Драганов

Word 2007 за начинаещи: Липсващото ръководство – Крис Гроувър

Наказателноправна защита на политическите права на гражданите – Николета Кузманова

Английско-български / Българско – английски речник: Одит, счетоводство, европейска терминология част 2, тръжни процедури, договорни отношения, управление на проекти – Добринка Кръстева