Български език за чужденци. Начален курс /комплект учебник и работна тетрадка/ – Андреана Ефтимова, Анна Слуцка, Елена Хаджиева, Мирена Пацева, Недка Гарибова

Общият курс по български език за чужденци представлява добре структуриран учебник, съобразен с достиженията на съвременната лингвисична методология на преподаване на чужд език. Подбраните урочни и граматически текстове, фонетични задачи и тестове, освен, че разясняват конкретните теми, дават познания, които щрихират различни области на българското битие – история, политика, краезнанние, реалия и др. Цветните илюстрации и снимки и художественото оформление допринасят за това, учебникът да стане по-прегледен и по-лесно да се възприема поднесния материал.

Неразделна част от учебника е и работната тетрадка, чрез която се затвърждават усвоените знания за българския език.

Автор Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Андреана Ефтимова, Мирена Пацева, Анна Слуцка
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 50269
Година на издаване 2006
Корица Мека корица
Страници 344