Значими имена в антропологията: Лекции по антропология – Колектив

Значими имена в антропологията: Лекции по антропология

”Това учебно помагало е замислено с цел да подпомогне обучението на студентите в конкретен лекционен курс, озаглавен ,.История и теория в антропологията" и включен в базова програма "Антропология". То обаче има и по-широк потенциал на полезност, доколкото може да се ползва изобщо в началното обучение по социокултурна антропология, във връзка и с други въвеждащи курсове по дисциплината. Потенциалната полза от подобно издание произтича и от факта, че все още специализираната литература по тази нова за България академична дисциплина е недостатъчна да отговори на потребностите на пълноценното университетско образование. Съвсем не пренебрегваме нарастващата с бързи темпове преводна литература в областта на антропологията, която по качество и разнообразие допринася за развитието на адекватен образ на дисциплината сред българската публика. Тази впечатляваща по качество и нарастваща по обем преводна литература обаче все още е недостатъчна като обхват, за да даде възможност на българските студенти, изследователи и всеки друг читател да се запознаят на български език с цялото разнообразие от концепции, подходи и автори, които изграждат облика на науката антропология в световен мащаб. В добавка трябва да се каже, че учебната литература по антропология у нас е съвсем оскъдна.”
От съставителите

Автор: Колектив Категория: Висше образование; Специализирана литература; Други
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 158
Език: Български Тегло: 0.210 кг.
Баркод: 9545353791 ISBN: 9545353791