Златото на Византия – Христо Харитонов

До появата на българското монетосечене основна парична маса са византийските монети. Най-важно място сред тях заемат златните.
Известната за тях информация е обогатена с данни за находките от България. Систематизиран е целият находищен материал. Описани са 1300 монети и са илюстрирани 480. Новото – представянето на монетите става по номинал. Проследени са от фактическото разделение на Римската империя през 395 г. и създаването на Византийската империя до 1453 г. Поднасят се нови и неизвестни сведения. Книгата обслужва читатели с формирани знания, широк кръг специалисти: нумизмати, археолози, историци, музейни работници и читатели с траен интерес към нумизматиката,историята и културата на Византия.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:468
  • Баркод:9544275169
  • ISBN:9544275169
  • Каталожен номер:1939
  • Жанрове:История, Археология
  • Тегло:1 kg