Златната клонка – част 1 – Джеймс Дж.Фрейзър

Златната клонка – част 1

"Златната клонка – част 1"

В „Златната клонка“ Джеймс Фрейзър разглежда редица обичаи и вярвания у европейските народи. Въз основа на множество проучвания и съпоставки, използвайки сравнителния метод, авторът достига до извода за връзка между първобитните вярвания, които са станали основа на съвременните религии. Трудът му обхваща широк кръг от антропологични изследвания, а Фрейзър е и първият, който предполага наличието на връзка между мит и ритуал.

Джеймс Джордж Фрейзър e шотландски антрополог, фолклорист и историк на религиите, представител на класическата британска социална антропология, имащ голям принос в изследването на тотемизма, магията и развитието на религиите в историята на човечеството. Автор на 12-томния труд Златната клонка, систематизиращ материал върху примитивната магия, митология, тотемизъм, анимизъм,табу, религиозните вярвания, фолклор и обичаи на различни народи.

Фрейзър започва да пише благодарение на своя приятел и учител Уилям Робъртсън Смит, който е редактор на Енциклопедия Британика и му предлага сътрудничество. Статиите до буква „О“ били дадени под печат, и той започнал да работи върху такива след буква „P“, ставайки автор на важни статии като „Табу“ и „Тотем“. Първата му книга Тотемизмът излиза в 1887 г. Най-известният труд на Фрейзър, донесъл му световна известност, е Златната клонка(публикуван за първи път през 1890 г). Книгата дава и паралел между древните култури и ранното християнство. Трудът е разширен до 12 тома през следващите 25 години. Фрейзър прилага теорията за еволюция към антропологията и въвежда три стадия на развитие на човечеството – магия, религия, наука. Преобладаваща става вярата с това, че светът се управлява не от богове, а от „законите на природата“, които може да бъдат опознати и управлявани. Трудовете на Фрейзър вдъхновяват френският историк Рене Жирар при изграждането на теорията за „миметическото желание“ и „козелът на отпущението“. Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг и Ерих Нойман също търпят неговото влияние. Материали от произведенията на Фрейзър посветени на символния цикъл на живот, смърт и възраждане, широко се използват в литературата и изкуството.

Златната клонка, 1-во издание (The Golden Bough: a study in Magic and Religion) (1890) Златната клонка, 2-ро издание в 6 тома (The Golden Bough) (1900) Тотемизъм и екзогамия (Totemism and Exogamy) (1910) Златната клонка, 3-то издание в 12 тома (The Golden Bough) (1906-1915, 1936) Златната клонка, кратко издание в един том (The Golden Bough) (1922)

Автор: Джеймс Дж.Фрейзър Брой страници: 512
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; История и археология; Луксозни издания Език: Български
Тегло: 0.980 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9786191525478
Дата на издаване: 24.11.2014 ISBN: 9786191525478