Златна България – Христо Маджаров

Златна България

Читателю!

Спри за миг в задъханото си ежедневие, отстрани тежката връзка към делника
и се обърни навътре към своята същност! Там ще чуеш далечния плисък на вълни, миещи бреговете на древната ти Родина. Ще чуеш и свистенето на степния вятър единствен приятел на твоите горди Деди, в дългия им път през векове и континенти. Де чуеш магичната песен в олтарите им – тя ще ти разкаже приказната им история…
Ще усетиш дъха на тяхната Свещена земя, навсякъде където са били в дългия им Път. И, ако пулсът ти забие в ритъма на тъпана, отмерван преди боя от магьосника шаман; и усетиш мощта и полъха на благословение от вдигнатата десница на твоя велик кан, предвождащ народа ти през всите векове,
тогава знай, щастливецо, че си спасен – на Бреговете тъй свещени – на България, неподвластни на ерозията на Времето и… вечно пребиваващи в магично измерение. И всички народи търсят тази страна.

Тази книга е малка глътка пълна с живот, която ще възвърне прокудената ни памет и ще снеме тежките завеси от нашите очи, за да намерим брода към Златна България.

Автор: Христо Маджаров Брой страници: 344
Категория: Българска литература; История и археология Език: Български
Баркод: configzlatnabg
Издател: Алфиола ISBN: 9548139359
Дата на издаване: 2002 г.