Жлезите на съдбата – Емма И. Гоникман


Нервните центрове и ендокринните жлези!
Синтез на научните и метафизичните знания!

Според западната медицина, хормоните са продукт на вътрешната секреция. Това са определени химически вещества, които се изработват от специализирани жлези, преминават в кръвта и тя ги разнася по цялото тяло. Тези вещества се изучават от ендокринологията.

Древните източни мислители са наричали ендокринните жлези "жлезите на съдбата". В това определение е отразена огромната роля, която играе ендокринната система за жизнената дейност на човешкия организъм, за физическото и психическото здраве на личността.

Какви са тези тайнствени образувания, които играят толкова голяма роля в нашата съдба? Само един обобщен модел, който обединява всички области на познанието, ще ни позволи да проникнем в тайната им, да открием слабите места в съгласуваната им работа; и едва след това да се намесим, за да хармонизираме функциите им.

Преди да пристъпим към сериозното изследване на човешката ендокринна система, ще припомним съвсем накратко какво представлява феноменът, наречен човешко тяло…

Ще се опитаме да разкрием същността на феномена човек от гледна точка на фините материални структури. Преди всичко, по своята физическа природа човекът е цялостен механизъм и всички негови системи са взаимно свързани и взаимодействат помежду си.

Преди няколко хилядолетия тези връзки са били гениално отразени от древните китайски мислители в концепцията за петте стихии, които изразяват енергийната парадигма на холизма. Нашият скромен опит при използването на тези модели както в практическата дейност, така и в лекционната работа в много страни по света, убедително доказва ,че тази научна парадигма е жива и в наши дни. Концепцията У-Син и нейната свещена геометрия на пентаграмата е основа за изграждането на различни интегрални модели и системи.

В настоящия труд се прави опит да се използва тази концепция по отношение на нервно-хормоналните връзки и регулации в рамките на жизненото поле на организма…

Автор Емма И. Гоникман
Издателство Аливго
ISBN 9789548454711
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 228