Животните и растенията в полето, учебно табло – Дмитрий Теплов

Животните и растенията в полето, учебно табло

Съдържанието на учебното табло е съобразено с учебните програми по математика, български език, музика, изобразително изкуство и роден край за 1. клас. Осигурява чудесна възможност за усвояване на допълнителни знания и умения и практическо приложение на учебния материал. Подпомага учениците в тяхната самостоятелна работа. Съдържащата се информация е достъпна, точна и ясна и е съобразена с възрастовите особеностти на учениците.

Автор: Дмитрий Теплов Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Роден край
Издател: Просвета
Брой страници: 1 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 500021
ISBN: 500021