Женската традиция в английската литература – Веса Куцарова

Женската традиция в английската литература

Доц. кфн ВЕСЕЛА КАЦАРОВА е преподавател в Катедрата по англицистика и американистика на Софийския университет „СВ. Климент Охридски". Специализира във Великобритания и САЩ. Научните й интереси са в областта на съвременната британска литература. Води лекционен курс по нова английска литература и магистърски курсове върху постмодерния британски роман и женската традиция в британската литература, изнасяла е лекции за женския принос в английската литература, както и сьпоставителни курсове между български и англо-американски жени писателки в университетите Нортуестърн и Олбъни, САЩ. Председател на Българското дружество за британски изследвания (2002-2006). Има множество публикации по проблемите на английската литература. Автор на редица учебници и подлагала за изучаване на английски език. Превела е значими художествени произведения като „Домби” и „Син на Дикенс”, „Златната тетрадка” на Лесинг и др.

Книгата предлага подробен анализ на три значими писателки, сравнително малко известни в България. Първоначалното последователно разглеждане на творчеството им през призмата на определени проблеми насочва вниманието към конкретни аспекти в произведенията им. Приносът на труда е, че за първи път се прави систематично съпоставително изследване и на трите писателки, което откроява приемствеността помежду им и подкрепя тезата, че авторките са залегнали в основата на женската традиция в английската литература. Чрез анализа се откроява развитието на британската феминистка литература, както и на английския роман от средно Викторианския период до наши дни- изследването до голяма степен предлага алтернативен литературно исторически дискурс.

Автор: Веса Куцарова Брой страници: 367
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.850 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540727691
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540727691