Жените от мигриралите в града семейства – Мария Николова

Жените от мигриралите в града семейства

Книгата има за цел да разкрие противоречивото въздействие на урбанизацията и миграцията върху семейното поведение на жените от преселилите се в града семейства след Втората световна война (главно от 50-те до средата на 80-те години), чиито трайни последици са в основата на преживяваните днес кризисни демографски процеси у нас. Изследването е интердисциплинарно – съчетава историографския, демографско-социологическия и културологичния подход и аналитичните инструменти на други хуманитарни и социални науки. Монографията е адресирана както към академичните среди – специалистите в областта на демографията, социологията и историята, така и към по-широк кръг читатели, интересуващи се от неповторимостта на този исторически отрязък.

Автор: Мария Николова Брой страници: 148
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544309012
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9544309012