Здравната система в България – справочник – Мария Радева

Здравната система в България – справочник

Управлението, контролирането, реформирането на здравната система, както и ефективното ползване на медицинските услуги, на първо място изисква познаване на системата.
Познаването на системата на здравеопазване дава възможност да се състави професионално мнение и да се вземат компетентни мениджърски решения.
Знанието как функционира здравеопазването гарантира на пациентите ефикасна защита на правата им и получаването на по-качествена медицинска услуга.
Познаването на обществените отношения в системата на здравеопазването от доставчиците на медицинската услуга – лекари и лечебни заведения – ще спомогне за по-професионалното, по-отговорното и по-спокойното упражняване на професията лекар.
Настоящият справочник представя изчерпателно субектите на здравната система, връзките между тях, структурата и правилата за функциониране. Справочникът следва предложена от автора структура на системата на здравеопазване с оглед практическата насоченост на съдържанието.
Част I. „Административен капацитет на здравната система" разглежда администрациите и органите, осъществяващи държавната здравна политика. Описани са основните правила за функциони-
рането на администрацията.
Част II. „Доставчиците на медицински услуги" включва представяне на видовете лечебни заведения, функциониращи в РБ. Разгледани са и здравните заведения, институционализирани със Закона за здравето.
Част III. Други участници в здравната системата" обединява различни субекти, осъществяващи дейност в системата на здравеопазването – НЗОК, доброволното здравно осигуряване, здравно застраховане, съсловните организации на практикуващите медицинските професии.
Изложението включва представяне на понятия като национална здравна карта, национална система за трансплантация, органи на медицинската експертиза на работоспособността, Позитивен лекарствен списък и др.
Настоящият справочник е с практическа насоченост за потребителите и работещите в здравната система. Структурата на изложението позволява лесен достъп до търсената информация. Съдържанието обхваща всички аспекти на здравеопазването и отразява актуалните промени в законодателството.
Русе, април 2008
Д-р Орлин Геров,
Директор на РЗОК – Русе

Автор: Мария Радева Език: Български
Категория: Медицинска литература Тегло: 0.194 кг.
Баркод: 9789544493615
Издател: Стено ISBN: 9789544493615
Брой страници: 240