Застрашените животни в България – Димитър Нанкинов

Застрашените животни в България

Предлаганият труд представлява първи опит в Европа да бъдат представени обобщено застрашените видове, известни за фауната на една страна, както и да бъде даден техния природозащитен статус и разпределението им по екосистеми. Той беше създаден във връзка с подготвяният от Министерството на околната среда и водите национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие. Познанията за фаунистичното разнообразие на България са много по-напреднали, отколкото в повечето европейски страни. Съгласно Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (Biodiversity Support Program, 1994 – с допълнения) в България са установени около 21 800 вида безгръбначни животни (17 500 таксона насекоми, 1 800 -протозои, 2 500 – паякообразни, молуски, нематоди и други) и 769 гръбначни животни (безчерепни -1, риби-207, земноводни – 16, влечуги – 36, птици -415, бозайници – 94).

Автор: Димитър Нанкинов Брой страници: 146
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български/Английски
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544306617
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9544306617