Застраховане нa интелектуална собственост – Фани Колева

Застраховане нa интелектуална собственост

„Съдържащата се в учебното помагало информация може да се възприеме като ретроспективна оценка на натрупан исторически опит във финансовото управление на интелектуалната собственост, в частта на нейната застрахователна защита, като възможност за „опровергаване" на митове и извеждане на поуки от използваните практики в различните страни, от пропуснатите шансове за радикалното решаване на застрахователните проблеми в този важен сегмент на европейския застрахователен пазар, имащ пряко отношение към технологичното развитие на Европа и новата икономика, базирана на знанието, иновациите, новите технологии и интелигентния растеж по Стратегия „Европа – 2020."
проф. дикн Нено Павлов, УНСС

Автор: Фани Колева Език: Български
Категория: Правна литература; Висше образование; Специализирана литература Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789543261925
Издател: Парадигма ISBN: 9789543261925
Дата на издаване: 2013 г.