Застраховане на интелектуална собственост – Фани Колева

„Същината на труда е разработена задълбочено и прецизно с научни и приложни приноси на автора… Уверен съм, че той ще бъде от полза за изобретатели, бизнесмени, застрахователи, студенти и други лица с интереси в областта на иновациите, развитието на науката и творчеството".
проф. дикн Румен Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски"

Автор Фани Колева
Издателство Парадигма
ISBN 9789543261925
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Език Български