Защо великите лидери не приемат ДА за отговор – Майкъл Роберто


Основната тема в книгата е как да бъдат стимулирани несъгласието и дебата, за да се подобри процесът на вземане на решение; показва се как конфликтът да стане конструктивен. Разбира се, конфликтът сам по себе си не води до по-добри решения и резултати. Лидерите трябва да култивират дебата и едновременно да изградят консенсус. Ангажираността трасира пътя към успешното изпълнение. Използвайки увлекателните примери от историята, в книгата авторът проучва:

* Как реалната организация взема реални решения
* Петте мита за вземането на решение от изпълнителния директор
* Как да насърчаваме отворен дебат, който фактически изгражда дълготраен консенсус
* Как да приключим дебата, преодолявайки неспособността да се вземе решение
* Как да постигнем искрена воля за действие

Автор Майкъл Роберто
Издателство Класика и стил
ISBN 9789543270576
Година на издаване 2009
Корица Корица твърда
Страници 288