Защита на потребителите (9-то издание 2015) –

Девето издание към 10 август 2015 г.
Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания” на издателство „Сиби”.

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове.

Поместени са и Законът за потребителския кредит и Законът за електронната търговия с оглед специалната защита на потребителите, уредена с тях.

Информационното приложение включва извлечение от Закона за защита на конкуренцията във връзка със защитата от нелоялни търговски практики, справочник на актовете на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите, както и информация за органите, отговарящи за защитата на икономическите интереси на потребителите и организациите, които могат да предявяват искове за нарушения на колективните интереси на потребителите.

Съдържание:

 1. Закон за защита на потребителите
 2. Закон за потребителския кредит
 3. Закон за електронната търговия

Информационно приложение

 • І. Извлечение от Закона за защита на конкуренцията
 • IІ. Справочник на актове на правото на ЕС относно защитата на потребителите
 • IIІ. Списък на органите в Република България, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕО за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите – членки на ЕС
 • IV. Списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите
 • V. Списък на използваните съкращения
 • Корица:Мека
 • Брой страници:304
 • Общи:От български автор
 • Година:2015
 • Вид:Сборник, Закони
 • Баркод:9789547309418
 • ISBN:9789547309418
 • Каталожен номер:9789547309418
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg