Защита на класифицираната информация 9. издание – Сиби

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.
Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

Издателство Сиби
Поредица Джобни издания
ISBN 9786192260002
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 292
Език български