Заразни болести по овцете – Николай Масалски

Заразни болести по овцете

Профилактиката на заразните болести и борбата с тях не може да бъде ефективна, ако не се повишат познанията на практикуващите ветеринарни специалисти относно съществуващите дадености и настъпващите промени в заразната патология на овцете. В тази насока се налага необходимостта от по-широка осведоменост в тази област и на собствениците на овце и овцеферми, чиито брой се увеличи значително след разкрупняването на кооперативното овцевъдство.

Автор: Николай Масалски Брой страници: 312
Категория: Селско стопанство; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9789549373523
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789549373523