Записки по българските въстания ( комплект от два тома ) – Захарий Стоянов"От появата на първия том през 1884г. до наши дни книгата на Захарий Стоянов е преиздавана напълно или адаптирана около 40 пъти. Тя е печатана в учебници и христоматии, във вестници и списания, в юбилейни листове. Тя се изучава в училища и университети. Преписвана е дори на ръка като "История славянобългарска". Нейните герои населиха екрани. Започна шествието и по света и то сигурно ще бъде също така триумфално. И като по чудо цял век тази книга е жива и цяла. Никой не можа да я умъртви, да я профанира, да я разкъса или обезличи. Няма сила, равна на нейния глас, да я заглуши."
Николай Генчев
Автор Захарий Стоянов
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9789547399433
Година на издаване 2007
Корица Твърда
Страници 1324
Формат 22/15
Език Български