Западноевропейска литература – част 1: Литература и култура на Средновековието и Ренесанса – var google_tag_params = { dynx_itemid: ‘BKBKE00967’, dynx_itemid2: ‘20685’, dynx_pagetype: ‘Сиела’, dynx_totalvalue: 0, }; /* */ Западноевропейска литература – част 1: Литература и култура на Средновековието и Ренесанса Сиела / Сиела Симеон Хаджикосев

Първата част от многотомната поредица на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев „Западноевропейската литература“ обхваща обширен период от европейската история между началото на новата ера (рождението на Исус Христос) и началото на Английската буржоазна революция (1642 – 1649). Както подсказва подзаглавието, в него са проследени и отразени главните европейски, културни и литературни събития и процеси от началото на Средновековието до края на епохата на Ренесанса (V в. – ХVІІ в.). Целта не е да се изчерпят всички литературни факти (и автори), а да се осмислят процесите и да се изследва динамиката на културната еволюция.

Два са структуроопределящите модули на книгата – постъпателният развой на европейската култура във времето и особеностите на съответния етнокултурен ареал. За епохата на Ренесанса, когато националните култури са по-ясно обособени, акцентът е положен върху развоя на италианската, френската литература, но също така и иберийската литература (испанска и португалска), както и на немската и английската литература. Във връзка с личността на Еразъм Ротердамски е обособена и отделна глава „Северен Ренесанс“.

Стремежът на автора, следван при съставянето на цялата поредица, е да съчетае научната обективност и изчерпателност със занимателното и артистично поднасяне на материала. Това превръща „Западноевропейската литература“ в тип университетски учебник, широко отворен към максимално обширен кръг читатели.

Едно от достойнствата на тази обемиста поредица е българоцентричният поглед към процесите и явленията в западноевропейската литература и култура. В изследването се правят многобройни паралели с българската литература и култура.

Подходът на Симеон Хаджикосев към историята на западноевропейската литература е интердисциплинарен. Освен чисто литературоведските анализи той съдържа елементи на психобиографизъм, културологически, социологически и антропологически подходи. На страниците на неговата история се споменават и многобройни исторически личности, говори се за архитектура, живопис и музика, има интерес дори към история на модата.
В студиите, посветени на отделни автори, са посочени и анализирани почти всички български писания за тях, заслужаващи внимание. Десетки са портретите за автори, които само са били споменавани бегло у нас. При всички случаи изследователят се е старал да поднесе съвременна визия за разглежданите писатели, като не е криел надеждата си, че тези литературни портрети могат да предизвикат появата на преводи на редица творби на български език или преиздаването на отдавна изчерпани преводи.

Многотомникът „Западноевропейска литература е може би най-обширното литератоуроведско и културоведско изследване на български език. Изключително помагало за студенти и ученици, на учители, а и за всички ония, които проявяват интерес към западноевропейската литература.

♦ ♦ ♦

Проф. Симеон Хаджикосев е дългогодишен преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, автор на повече от 30 книги, на стотици статии, есета, рецензии в литературния и периодичния печат. Изследовател на западноевропейската литература и съвременната българска литература. Познавач на провансалските трубадури и тяхното творчество, чете на над 30 езика. Автор на на повече от 30 книги, стотици есета, статии, рецензии. Основният му труд е многотомната „Западноевропейска литература”. Пише мемоарна тетралогия, събрана в книгите Записки на конформиста (2005) и Записки на вътрешния емигрант (2006).

  • Корица:Мека
  • Брой страници:567
  • Общи:От български автор
  • Година:2009
  • Вид:Изследвания, Учебници
  • Баркод:9789542804536
  • ISBN:9789542804536
  • Каталожен номер:2520
  • Жанрове:Литературознание, Културология
  • Тегло:1 kg