Закон за устройство на територията – Сиби


Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, с инвестиционното проектиране и строителството, с условията за упражняване на професията от архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и проектантската правоспособност, с изискванията към лицата, извършващи строителство.
Поместени са и Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-504-5
Година на издаване 2010
Корица Меки корици
Страници 328
Формат 12.50×19.00
Език Български