Закон за устройство на територията – -20%ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сборника са включени всички нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството, ограниченията върху собствеността за устройствени цели, професионалните организации на архитектите и инжинерите, както и изискванията към лицата извършващи строителство.
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546496170
Година на издаване 2008
Корица Меки корици
Страници 404
Формат 16/11
Език Български