Закон за счетоводството – Сиби4. издание – към 5 август 2008 г.

Поместени са Законът за счетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждат изискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянето и публичността на финансови отчети, изискванията към лицата, които съставят финансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит, упражняването на одиторска професия.
Включен е и Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематична област. Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативни актове.
Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-520-5
Година на издаване 2008
Корица Меки корици
Страници 96
Език Български