Закон за счетоводството (7-мо издание 2016) – Сиби Колектив

Седмо издание към 1 януари 2016 г.
Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания“.

В сборника е поместен новият Закон за счетоводството, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.

Включен е и Законът за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Съдържание:

 1. Закон за счетоводството
 2. Закон за независимия финансов одит
 • Корица:Мека
 • Брой страници:104
 • Общи:От български автор
 • Година:2016
 • Вид:Закони, Справочник
 • Баркод:9789547309623
 • ISBN:9789547309623
 • Жанрове:Право, Счетоводство, Търговия, Финанси
 • Тегло:1 kg