Закон за правната помощ – –

Закон за правната помощ

Поместени са Законът за правната помощ и актовете по прилагането му, с които се урежда системата за предоставяне на финансирана от държавата правна помощ по наказателни, граждански и административни дела – органи, вид и обхват на правната помощ и достъп до нея. Включени са и подзаконовите актове, определящи организацията на работата на Националното бюро за правна помощ и заплащането на правната помощ, съобразно вида и количеството на извършената дейност.

Автор: Език: Български
Категория: Правна литература Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 99548517314
Издател: Сиби ISBN: 99548517314
Брой страници: 56