Закон за обществените поръчки – Министерски съвет

Закон за обществените поръчки

Сборник с предишни редакции на текстовете.

СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г), са предприети мерки в следните насоки:

І. Мерки за намаляване на бюрократичната и административна тежест
ІІ. Мерки за облекчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия при достъпа им до обществени поръчки
ІІІ. Прецизиране на дефиниции и процедурни правила, включително с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест
ІV. Повишаване нивото на административната експертиза
V. Контрол по изпълнението на договорите
VІ. Публичност и прозрачност
VІІ. Закрила на труда и създаване на реални възможности за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Автор: Министерски съвет Брой страници: 284
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.220 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542815297
Дата на издаване: 01.05.2014 ISBN: 9789542815297