Закон за наследството (Научно-приложен коментар) – Цанка Цанкова, Издателски колектив

Научно-приложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика
Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Изследвани са всички институти на наследственото право и е привлечена съдебна практика по всички разпоредби на закона в нейното развитие, като акцентът е върху трайните правни разрешения и задължителните съдебни актове. Разискват се откриването на наследството, наследяването по закон, наследяването по завещание, приемането и отказът от наследство, отношенията между сънаследниците, делбата на наследство и техните особености и проблеми. Обсъдени са многобройни съдебни казуси. Разгледани са материалноправни и процесуални въпроси и в тази връзка разпоредбите на ГПК, СК, АПК, ЗС и други.

Автори са водещи специалисти и изследователи в областта на наследственото право, които поднасят критично знания за правната уредба и наследяването в различни житейски ситуации. Обект на изследване е българското право, но се представят и международните актове относими към материята, както и виждания за подобряване на регламентацията.

 • Корица:Твърда
 • Брой страници:766
 • Общи:От български автор
 • Година:2016
 • Националност:Българска
 • Вид:Закони, Изследвания
 • Баркод:9789546082459
 • ISBN:9789546082459
 • Жанрове:Право
 • Размер на продукта:170/240
 • Тегло:1.106 kg