Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ 3. издание – Сиби

Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража разглежда правното положение на лица, задържани под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Включено е и извлечение от Закона за омбудсмана във връзка с функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Издателство Сиби
Поредица 3. издание – към 5 януари 2013 г.
ISBN 978-954-730-810-7
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 128
Формат 130X190 мм
Език Български