Закон за адвокатурата/ 6. издание – Сиби

В "Закон за адвокатурата" е представена уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.
Поместени са и Законът за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие – вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международни дела.

Издателство Сиби
Поредица 6. издание – към 7 декември 2012 г.
ISBN 978-954-730-807-7
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 176
Формат 130X190 мм
Език Български