Задачи по органична химия – Колектив

Задачи по органична химия

В последно време органичната химия претърпя значително развитие след навлизането в нея на теоретичните представи за органичните реакции и използването на съвременните методи за структурен анализ на органичните съединения. Поради това тя далеч надрасна ролята си да бъде средство за систематично описание на методите за получаване на органични съединения и техните свойства. Днес тя представлява дял от химичната наука, който е тясно свързан със съвременните квантовохимични представи за химичната връзка и физико-химичните параметри на органичните реакции, както и с механизмите, по които се извършва разкъсването на старите и образуването на новите химични връзки в органичните молекули.
За да може да се усвои учебният материал от курса по органична химия, е необходимо да се използва такава дидактическа разработка, която да позволи на студентите не само да научат органичните реакции, но и да осмислят задълбочено кои са причините, обуславящи тяхното протичане, как се извършват трансформациите на органичните молекули в хода на взаимодействията между реактантите, кои са факторите, определящи реакционния ход и вида на крайните продукти в реакционната смес.

Автор: Колектив Брой страници: 288
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика Език: Български
Тегло: 0.652 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540732473
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540732473