Задачи по математика за 3. клас: Учебно помагало – Катя Никова, Мариана Богданова, Мария Темникова, Николина Димитрова

Задачи по математика за 3. клас: Учебно помагало

Помагалото е предназначено за допълнителна, диференцирана работа по математика на третокласниците – в клас или в домашни условия. Съдържанието му е съобразено с учебната програма по математика за 3. клас.

Разработени са 110 тематични единици, чрез които да се спомогне в максимална степен за постигането на целите на обучението по математика в трети клас, за развитие на уменията на учениците за самостоятелен учебен труд.

Задачите, включени в пособието, са свързани с числата до 1000, действията събиране и изваждане с тях, умножение и деление с едноцифрено число, зависимостите между компонентите и резултатите при права и обратна операция, понятието ъгъл, видовете триъгълници според ъглите, обиколка на фигура и др. Цели се затвърдяване на знанията, усъвършенстване на уменията на учениците чрез поставянето им в различни ситуации, които те да осмислят.

Присъстват задачи с различна степен на трудност, с различна познавателна стойност. Това разнообразие предполага ползването на пособието съобразно индивидуалните особености на обучаваните ученици. Създадени са условия за развитие на наблюдателността на учениците, на тяхната инициативност, самоконтрол, самооценка. Съдейства се за развитие на някои качества на мисленето, като рационалност, гъвкавост, бързина, критичност и др.

Автор: Катя Никова; Мариана Богданова; Мария Темникова; Николина Димитрова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 115
Език: Български Тегло: 0.245 кг.
Баркод: 9789541804063 ISBN: 9789541804063