Задачи и упражнения по български език за 3. клас – Георги Георгиев

Задачи и упражнения по български език за 3. клас

Помагалото подпомага учениците, учителите и родителите в езиковото и литературното обучение на третокласниците за затвърдяване и разширяване на формираните езикови и комуникативноречеви умения и компетентности. Разнообразните езикови задачи и упражнения съдействат за успешното овладяване на знанията за езиковите единици от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика на учениците.

Помагалото съдържа:
24 теми, които обхващат изцяло учебното съдържание по български език в трети клас
задачи със занимателен и познавателен характер към всяка тема
богат илюстративен материал, който онагледява задачите или носи допълнителна информация
разнообразни дейности, които съдействат за активизиране на мисловната дейност на учениците, за трайното и непринудено усвояване на учебния материал
5 теста, насочени към развитието и усъвършенстването на специфични компетентности, свързани с извличане на информация, тълкуване и интерпретиране на разнообразни в жанрово и стилово отношение писмени текстове
Помагалото дава възможност за:
проверка на равнището на овладяване на знанията и уменията в рамките на пет или десет минути по време на урока
проверка на нивото на овладяване на знанията по вече изучена урочна единица или раздел
самостоятелна или домашна работа
периодична проверка на развитието на уменията за разбиране, тълкуване и интерпретиране на текст
Полиграфическо изпълнение на помагалото позволява всяка тема да бъде отделна от книжното тяло и използвана за самостоятелна работа.

Автор: Георги Георгиев Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 9789541808498 ISBN: 9789541808498