Задачи и упражнения по български език за 1. клас – Деница Енчева

Задачи и упражнения по български език за 1. клас

Помагалото подпомага работата на учителите и родителите в овладяване на езиковото и литературното обучение и развиване на комуникативно речевите умения и компетентности на учениците в първи клас. То провокира интереса на първокласниците с разнообразни езикови задачи.
Съдържа:

46 теми, които обхващат цялото учебно съдържание по български език в първи клас
по четири или пет задачи във всяка тема, степенувани по трудност
богат илюстративен материал
разнообразни дейности, създаващи условия за развиване на творческия потенциал на първокласниците
задачи и упражнения, свързани с някои особености на устното и писменото общуване
С помагалото се цели:

да се проверява равнището на овладените знания и умения на вече изучена урочна единица в рамките на пет или десет минути по време на урока
да се приучат първокласниците да самоконтролират дейността си чрез самостоятелна или домашна работа
да могат родителите да проследяват равнището на успеваемост на своите деца на всеки етап от обучението

Автор: Деница Енчева Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 96
Език: Български Тегло: 0.115 кг.
Баркод: 9789541808245 ISBN: 9789541808245