За богомилите от уста на ухо – Дамян Протохристов

В продължение на 17 години проф. Дамян Попхристов се занимава с изучаване на езотеричните школи. „Богомилите от уста на ухо” е плод на многогодишните му изследвания и е изцяло посветена на Богомилското учение, това уникално българско духовно наследство.

Използван е богат доказателствен материал от български и чужди източници (апокрифни писания и евангелия, богомилски легенди, хроники, документи на инквизицията и на Ватикана, както и езотерична и окултна информация на автора).

В отделни глави, по изключително увлекателен начин, подробно се проследява зараждането на богомилското учение, философията му, източниците, връзката му с други езотерични и дуалистични учения от епохата, близостта и различието му с официалната християнска доктрина, теорията за кармата и прераждането, като акцентът е върху езотеричната същност на учението.

Чисто исторически, хронологически и фактологически е проследена и историята на разпространението на богомилското учение от българските земи през Босна и Италия чак до южна Франция, както и непосредственото му влияние върху патарените, катарите, албигойците и др.

Подробно се проследяват и историите около „Светия Граал“, магическите и свръхестествените способности на богомилите, енергийните им преобразования и мистериозните изчезвания „яко дим“ на висшите им посветени. Специално внимание е отделено на значението на Женската енергия и на жената в богомилските общности, както и на крепостта Монсегюр, този „Стоунхендж на богомилите“, на нейното построяване изцяло според астрологически и окултни правила по проект на българските богомили, „магическата“ ѝ функция и героично-мистериозен финал, отбелязал окончателното унищожаване (според официалната църква) на „ереста“.

Последната част на книгата е посветена на значението на богомилите за Ренесанса, Реформацията и културното развитие на Европа, както и на тяхната космическа цивилизационна мисия, на богомилския КОД и ЗАВЕТА към съвременните им наследници и бъдещите поколения в прехода към Шестата човешка раса.

♦ ♦ ♦

През 1990 г. Дамян Протохристов започва да преподава режисура и редица теоретични курсове, свързани с митология, философия и история на изкуството в Нюйоркския университет. През 1993 г. създава учебна мултидисциплинарна международна програма и води студентите в различни точки на света като финалът винаги е в България и тук ги запознава и с българската история и културен принос. През 1997 г. завършва и четиригодишен магистърски курс по сравнително религиознание .

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:304
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789549352191
  • ISBN:9789549352191
  • Жанрове:Езотерика, Религия, Християнство
  • Тегло:1 kg