Възрожденските граматики на българския език – Боян Вълчев

Възрожденските граматики на българския език

Когато посегнем към някоя граматика на българския език, не се замисляме за усърдния продължителен труд на поколения книжовници и филолози, затворен между кориците. Заровим ли се сред граматиките, създадени през годините, откриваме колко мъчително се е стигало до изясняването на различните граматически особености на езика ни. Наследените граматически традиции хем са подпомагали напредъка, като са пренасяли натрупания опит и са давали теоретичната основа, хем са го спъвали, като са налагали на граматиците да търсят начин да вкарат живия езиков материал в \"калъпите\", дошли от други езици и епохи. Изследването на граматиката от времето на Българското възраждане върви по лъкатушещия път на изграждане на граматическата мисъл у нас, като анализира трудовете, положили основите на съвременните ни представи.
Авторът на тази книга Боян Вълчев преподава от почти три десетилетия история на българския книжовен език в Софийския университет. Негово дело са редица монографии, студии и статии по различни въпроси из тази област.

Автор: Боян Вълчев Брой страници: 554
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.350 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540725772
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789540725772