Възобновяеми енергийни източници – -20%

Книгата „Възобновяеми енергийни източници” е първото задълбочено и цялостно изследване на динамичната правна рамка и инвестиционни условия за реализация на проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в България.

Сред най-важните теми, които са разгледани в книгата са:
• Приемането на Закона за енергията от възобновяеми източници и различните му изменения до момента;
• Присъединяването на електрически централи – нови и такива с предварителни или окончателни договори;
• Преглед на развитието на българския модел на либерализиран електроенергиен пазар и неговото преструктуриране;
• Реализирането на нови проекти за ВЕИ електрически централи;
• Процедурите по ценообразуване в сектора, определяне на преференциалната цена и справочна информация за развитието на преференциалните цени;
• Потенциал на възобновяемите енергийни източници в България;
• Различните видове възобновяеми енергийни източници и данни за делът им в България и другите държави;
• Преглед на държавната политика и бъдещите планове за развитие на ВЕИ сектора на България;
• Преглед на европейското законодателство и регулации в областта на ВЕИ;
• Екологични и други административни изисквания при реализирането на проекти за ВЕИ електроцентрали;

Книгата ще бъде полезна на всички инвеститори, консултанти, юристи в областта на енергетиката и лица, свързани с изграждането и експлоатирането на проекти за електрически централи, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.

Автор Николай Кискинов
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542810698
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 456
Формат 150X220 мм
Език Български