Възлагане на обществени поръчки – Аделина КовачеваЦелта на настоящата разработка е анализ на закона, направен на базата на евентуални проблеми при прилагането му и основа за появата на нежеланата противоречива практика, на актовете на Комисията за защита на конкуренцията и на последно място на решенията, постановени от Върховния административен съд.
Автор Аделина Ковачева
Издателство Фенея
Година на издаване 2008
Страници 198