Възходът на мрежовото общество – Мануел Кастелс

Написана от един от водещите социални мислители и изследователи в света, "Възходът на мрежовото общество" е първото от три взаимосвързани изследвания на съвременната глобална, икономическа, политическа и обществена промяна. Това е един труд с впечатляваща дълбочина, оригиналност и значение.
Основана на проучвания в САЩ, Азия, Латинска Америка и Европа, книгата има за цел да формулира една системна теория на информационното общество, отчитаща фундаменталните ефекти на информационната технология върху съвременния свят.

Глобалната икономика понастоящем е характеризирана от почти мигновения поток и обмен на информация, капитал и културна комуникация. Тези потоци структурират и обуславят както потреблението, така и производството. Мрежите сами по себе си отразяват и създават различни култури. Както те, така и трафикът, осъществяван чрез тях, в основни линии не подлежат на национално регулиране. Нашата зависимост от новите форми на движение на информацията дава огромна власт на онези, които са в състояние да ги контролират, за да контролират нас. Основната политическа арена в съвременния свят са медиите, а медиите не са политически отговорни.

Мануел Кастелс описва нарастващите темпове на иновация и приложение. Той анализира процесите на глобализация, които изолираха и сега заплашват да направят излишни цели държави и народи, изключени от информационните мрежи. Той изследва културата, институциите и организациите на мрежовото предприятие и съпътстващата ги трансформация на работата и заетостта.

  • Корица:Мека
  • Каталожен номер:1020876
  • Тегло:1 kg