Вземане на решения при риск и неопределеност – Георги Менгов

Вземане на решения при риск и неопределеност

Книгата е предназначена за мениджъри, инженери, информатици, икономисти и психолози от бизнеса, индустрията и академичните среди, студенти по стопанско управление и икономика, както и за всички, които искат да познават механизмите за вземане на решения и да разбират поведението на бизнес партньори, ръководители и колеги.
“Вземане на решения при риск и неопределеност” разкрива ролята на рационалното и емоционалното начало във вземането на решения във всекидневието, икономиката и бизнеса. Многообразието от методи за анализ на решенията е подредено в четири основни категории по критериите степен на абстрактност и точност на измерванията, като всяка от тях е разгледана в историческа перспектива. Тук намират място класическите психологически и математически подходи, както и най-новите постижения на поведенческата икономика и невробиологичното компютърно моделиране на икономическите агенти.

„Книгата успешно изпълнява своята свръхзадача – да привлече емоционално читателите.”
Чл.-кор. проф. дтн Минчо Хаджийски

Автор: Георги Менгов Брой страници: 324
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.683 кг.
Издател: Жанет 45 Баркод: 9789544916176
Дата на издаване: 01.05.2010 ISBN: 9789544916176