Вземане на решения при риск и неопределеност – Георги Менгов


Книгата разкрива ролята на рационалното и емоционалното начало при вземането на решения от човека в ежедневието, икономиката и бизнеса. Многообразието от подходи за анализ на решенията е подредено в четири основни категории според това доколко абстрактен е всеки подход и доколко той предоставя възможност за точни измервания. Всяка от категориите е разгледана в историческа перспектива. В текста намират място класическите психологически и математически методи, както и най-новите постижения на поведенческата икономика и невробиологичното компютърно моделиране на икономическите агенти.
Книгата е предназначена за мениджъри, инженери, информатици, икономисти и психолози от бизнеса, индустрията и академичните среди, студенти по стопанско управление и икономика, както и за всички, които искат да познават механизмите за вземате на решения и да разбират поведението на бизнес партньори, ръководители и колеги.
Въпреки наличието на математически апарат книгата може да бъде пълноценно разбрана и от изкушени читатели без солидна математическа подготовка.

Автор Георги Менгов
Издателство ИК Жанет-45
ISBN 9789544916176
Година на издаване 2010
Корица Корица твърда
Страници 324