Въздействие на магнитното поле върху проводник – Наско Електронов

Въздействие на магнитното поле върху проводник

Основният акцент е върху множество доказателства за неприложимост на правилото на Ленц за определяне посоката на възникналото електродвижещо напрежение, генерирано по закона на Фарадей за електромагнитната индукция, като са въведени алтернативни правила, които еднозначно определят това, независимо от нехомогенността на магнитното поле. Изследвана е хипотеза за генериране на магнитно поле от движещи се заряди и е прицезирано понятието магнитен монопол. Тази работа е посветена на колегите физици, както и електроинженерите. Особено е полезна за студентите в споменатите специалности, за да се замислят над една много проста мисъл: "Очевидното не се забелязва почти от никой."
От автора

Автор: Наско Електронов Език: Български
Категория: Специализирана литература; Физика и математика Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9899543261222
Издател: Парадигма ISBN: 9899543261222
Дата на издаване: 2010 г.