Въведение в универсалното християнско богословие – Божидар ПалюшевВ книгата се излагат основните учения на традиционното християнско богословие, осветени от една съвременна гледна точка. Разглежда се ролята на систематичното богословие в тълкуването и изясняването смисъла на библейските текстове и основните християнски учения. Прави се опит за логическо обяснение и анализ на буквалния и на тайнствения смисъл на библейските истини. Описват се системата, методите и правилата за правилното тълкуване на учението за Бога в християнската религия. Анализират се качествата и делата на Трите Лица на Светата Троица – Бог Отец, Син Божи и Светия дух и на Тяхното единство като Триединен Бог. Осветляват се важни въпроси за библейското, историческото и философското богословие. Защитава се идеята, че християнското богослужение е надеждна основа за тълкуване на Божието послание към човечеството.
В книгата е направен опит и за сравнителен анализ на трите големи християнски богословски школи – православната, католическата и протестантската. Поставен е акцент върху общите положения в религиозните учения на тези школи, които съставят фундамента на християнското учение, общоприето днес по света. Различията в каноническите системи също са осветени подробно и задълбочено с оглед на тяхното евентуално преодоляване от една по-разширена богословска гледна точка.
Автор Божидар Палюшев
Издателство Дилок
ISBN 9789549994742
Година на издаване 2008
Страници 440