Въведение в полицейската етика – Стефан СимеоновКнигата на доц. Стефан Симеонов е резултат от няколко-годишните му ангажименти при преподаването на дисциплини, включени в учебния план на Академията на МВР, както и неговото практическо участие при изготвянето на Етичния кодекс на служи-телите от МВР с полицейски правомощия, ритуала (включващ поли-цейска клетва и сценарий) по въвеждането му, правилата за работа на Постоянната и Регионалните комисии към МВР и РДВР по права на човека и полицейска етика.
Учебното пособие е предназначено и за обучение на държавни служители от МВР в курсовете за първоначална подготовка, квали-фикация и преквалификация.
Автор Стефан Симеонов
Издателство Фенея
ISBN 9789548214940
Година на издаване 2006
Страници 168