Въведение в медиазнанието – Светла Цанкова

Въведение в медиазнанието

Учебното помагало “Въведение в медиазнанието” е структурирано в три части, като се следва логиката да се върви от общите тенденции и теоретични постановки към конкретен анализ на политиката на масмедиите в Западна и Източна Европа, САЩ и България, в който са обхванати както важни исторически процеси и тенденции, така и конкретни, специфични, характерни медийни проблеми. Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалностите “Икономика на масмедиите” и “Журналистика и масмедии” в УНСС и е съставено на базата на четените от авторката лекционни курсове по дисциплините “Въведение в теория на масмедиите”, “Масмедиина политика” и “Журналистическо творчество”.

Автор: Светла Цанкова Брой страници: 257
Категория: Висше образование; Публицистика и журналистика Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544947934
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789544947934