Въведение в капиталовия пазар – -20%


Апостол Апостолов e роден през 1968 г. в Пловдив. Завършва ТУ–Пловдив, специалност Компютърен инженер, и УНСС, специалност Банково дело. От 1993 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса, като следващите две години поема длъжността на изпълнителен директор. В периода 1996–1998 г. е изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД, а след това е изпълнителен директор на Българската фондова борса. През 2001 г. за две години поема поста на председател на съвета на директорите на „БФБ–София“ АД, като за същия период е и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. От 2001 до 2009 г. Апостолов е председател на Комисията за финансов надзор. През последните десетина години е бил член източноевропейската секция на асоциацията на депозитарите, член на европейската и международна асоциация на борсите, член на европейския комитет на IОSCO, член на одитния комитет на CESR. Апостол Апостолов е един от създателите и от основните участници на капиталовия пазар в България. Водил е курс лекции по Финансови пазари в УНСС и ПУ „Паисий Хилендарски“. В момента е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Въведение в капиталовия пазар има за цел обобщено да представи основните компоненти и терминология, системи и правила за функционирането на капиталовия пазар, участници. И все пак водещ принцип за предприелите участие в капиталовия пазар нека е „На пазара ще инвестирам толкова пари, колкото съм готов да загубя, без това да струва нормалното ми съществуване.“
Автор Апостол Апостолов
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542809128
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 148