Въведение в екологичното и социалното счетоводство – Нинел Кьосева

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

"Въведение в екологичното и социалното счетоводство" е първият систематичен учебник по тази проблематика в България. Той се появява около половин век след първите "екологични счетоводни сметки" и понятието "екологично счетоводство и отчетност". В много страни екологичните и социалните сметки отдавна са част от устойчивото счетоводство и отчетност на фирмите, както и от отчетите им за устойчивост и интегрираните им отчети.

Книгата е адресирана преди всичко към обучението и мениджмънта, който би искал да се запознае със смисъла на провеждането на екологично и социално счетоводство и отчетност и тяхното основно съдържание. Затова тя представя възникването на екологичното и социалното счетоводство и отчетност като необходимост, морална и технологичната им страна, ролята им на основно средство за бизнес комуникация, както и набор от инструменти, необходими на фирмите за събиране, обработка, оценка и тълкуване на счетоводната информация, за да достигнат до най-добрите решения за възможностите си за природосъобразен и социалноотговорен бизнес. Представени са различни варианти за създаване и осъществяване на екологично и социално счетоводство на фирмите, базирани на различни практики и стандарти, произхождащи от различни страни и фирми.

За ангажирането на общественото от професионалисти и други "заинтересовани страни" е даден и моделът на "Тихите и сенчести счетоводни сметки", които изпълняват ролята на социален одит на дейността на фирмите в екологичен и социален план.

Автор: Нинел Кьосева Категория: Висше образование; Счетоводна литература
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 156
Език: Български Тегло: 0.210 кг.
Баркод: 9789545358470 ISBN: 9789545358470