Вулкани – Робърт Коуп

Ниво 4

ЧЕТА С ЛЕКОТА

Тези книги са за вече опитни читатели. Речниците са по-специализирани, илюстрациите не предлагат интуитивната поддръжка за четене, съдържат по-сложни диаграми, карти и графики. Концепциите им стават по-абстрактни.

Под повърхността на Земята има горещи течни скали. Те могат да достигнат до повърхността, където да изригнат като вулкан. Лавата блика от вулкана, докато пепелта и газовете оформят плътен гъбовиден облак над него.

Автор Робърт Коуп
Издателство Алекс Софт
Година на издаване 2011
Корица Мека корица