Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието. Процедури и приложни документи – КолективПовече от 90 експертно разработени процедури по уреждане на трудовите отношения, заплащането на труда, условията на труд и трудовия архив в предприятието.
Автор Колектив
Издателство Труд и право
ISBN 9789546081476
Година на издаване 2007
Страници 800