Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа – Елена Генова

Книгата „Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа“ е научна монография, посветена на трима зографи, останали в сянката на най-популярния от тази школа – Захарий Зограф.

В книгата се представя изчерпателно творчество – икони и стенописи на:

 • Димитър Христов Зограф
 • Йоан Николов Иконописец
 • Костадин Петрович Вальов

Анализите и изводите се основават на богат визуален материал. Изследването е незаменимо и с това, че съдържа информация за вече несъществуващи паметници на иконописта и стенописта, за настоящото състояние на паметници на културата, които в близко бъдеще, могат безвъзвратно да изчезнат.

Изследването ще бъде полезно и за историците на изкуството от балканските страни, където са съхранени творби на българските зографи.

Елена Генова е професор в Института за изследване на изкуствата при БАН. Завършила е специалност изкуствознание в Националната художествена академия в София. Защитава докторска дисертация на тема „Развитие на църковната миниатюрна дърворезба в българските земи през ХVІ-ХІХ век” (1994). Занимава се с проучване на българското и балканското изкуство, свързано с християнската Църква от периода на османската власт – църковната утвар и литургичните тъкани и одежди; иконографията от периода на Възраждането; изследва въпросите на културните взаимодействия и влияния в Европа и православните народи. Автор е на книгите: „Миниатюрната дърворезба от ХVІІ-ХІХ век“ (1986), „Рилският манастир“ (в колектив, 2000), „Наръчник за православно храмово строителство“ (в колектив, 2002), „Църковните приложни изкуства от ХV-ХІХ век в България“ (2004), „Корпус на стенописите в България“ (в колектив, 2006), „Гръцки зографи в България след 1453“ ( в колектив, 2008).

 • Корица:Мека
 • Брой страници:232
 • Общи:От български автор
 • Година:2012
 • Вид:Изследвания
 • Баркод:9789542972075
 • ISBN:9789542972075
 • Каталожен номер:1028015
 • Жанрове:Изобразително изкуство, Религия, Християнство
 • Размер на продукта:210/297
 • Тегло:1 kg